Odštampajte ovu stranicu

SESIN 4*

Informacije Aranzmana

  • Prevoz: Avio
  • Kategorija hotela: 4 *****
  • Opis hotela: SESIN 4* Lokacija Od centra Marmarisa je udaljen 1 km dok je od privatne plaže daleko 100 m. Sagrađen je 1989. godine, renoviran 2014. godine i prostire se na površini od 2150 m2. Udaljen je 90 km od aerodroma u Dalamanu. Plaža Peščano šljunkovita, korišćenje suncobrana, ležaljki i dušeka spada u all inclusive uslugu. Nema peškire za plažu. Sobe Sastoji se od glavne zgrade sa 6 spratova po kojima su raspoređene 102 sobe. Standardne sobe, površine 18m2, namenjene su smeštaju 2-3 osobe i u svom sastavu imaju balkon, kupatilo sa fenom, TV, telefon, klima uređaj, WiFi. Korišćenje mini bara i sefa se dodatno naplaćuje. Hotelski sadržaji Gostima su na raspolaganju recepcija, restoran, 3 bara, spoljašnji bazen sa odvojenim delom za decu, terasa za sunčanje, soba za čitanje sa TV-om, stoni tenis, dečije igralište. Bilijar, korišćenje fitnes centra, saune i služenje pića i hrane na plaži se dodatno plaća. Usluga: Sve uključeno Način služenja obroka Švedski sto

10 noci

 

CENOVNIK PAKET ARAN?MAN PDF

 

PROGRAM PUTOVANJA :
1.dan - Sastanak putnika u Beogradu,minimum pola sata pre predvi?enog vremena za polazak.Polazak autobusa u navedeno vreme.Dnevna i no?na vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.
2-11 dan -Marmaris,sme?taj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge.No?enje.
12 dan -Marmaris,napu?tanje hotela.Polazak za Srbiju.No?na i dnevna vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.
13 dan ? dolazak u Beograd na mesto polaska u poslepodnevnim ili ve?ernjim ?asovima (u zavisnosti od uslova na putu i grani?nim prelazima).

CENA ARAN?MANA OBUHVATA: 
Sme?taj u hotelu po izboru iz tabele
Boravak od 11 dana (10 no?i) sa uslugom hotela ili apartmana po izboru iz tabele
Prevoz autobusom turisti?ke klase (audio, video oprema, A/C), uklju?uju?i i vo?nju trajektom preko Dardanela u oba smera
Usluge transfera vodi?a i servis predstavnika agencije - inopartnera na destinaciji
Organizacione i druge tro?kove agencije

CENA ARAN?MANA NE OBUHVATA:
Tro?kove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja sa osiguranom sumom do 30.000 Eur
Doplatu za prevoz iz Novog Sada ? 10 Eur
Individualne tro?kove
Ekstra hotelske tro?kove
Tro?kove fakultativnih izleta

PREVOZ:

Polazak autobusa je DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele
Rasporedsedenja u autobusu zavisi od vremena prijave za aran?man
MOGU?NOST REZERVACIJE ODRE?ENOG SEDI?TA UZ UPLATU 20 ? u dinarskoj protivvrednosti poprodajnom kursu Unicredit na danuplate!
Polazak iz NovogSada- mesto polaska bi?e poznato najkasnije do 1.05.2020.
Polazak iz Beograda ? mesto polaska bice poznato najkasnije do 01.05.2020
Povratak iz Marmarisa je poslednjeg dana iz tabele u popodnevnim ?asovima. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobra?aja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O ta?nom vremenu povratka, putnici ?e biti obave?teni u prepodnevnim satima na dan povratka.
Za putnike koji koriste SOPSTVENI PREVOZ postoji poseban cenovnik
Za putnike koji spajaju DVE SMENE cena aran?mana se umanjuje za 50 Eur po osobi
NA?IN PLA?ANJA:
prilikom rezervacije 40 % ( ili za rezervacije ranog bukinga po uslovima hotela) a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku usluga ) najkasnije 10 dana pre po?etka letovanja, u agenciji u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.
administrativna zabrana do 15.11.2020. uz uvecanje 2 % mesecno
POPUSTI I DOPLATE :
Dete od 0 ?6,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe ima besplatan sme?taj u zajedni?kom le?aju, a pla?a 70 Eur i ima mesto u autobusu
Dete od navr?enih 7 do navr?enih 12,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25% na cenu aran?mana i ima mesto u autobusu, sme?taj u pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
Drugo dete do navr?enih 12 ,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25 % na cenu aran?mana, i ima mesto u autobusu, sme?taj u zajedni?kom pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni le?aj ne ostvaruje pravo na popust,?to se odnosi i na apartmanski sme?taj
Doplata za 1/1 sobu 40 % na ugovorenu cenu aran?mana.U apartmanima nije mogu?e izvr?iti doplatu.
NAPOMENA:
Putnici mogu da se odlu?e za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aran?mana
Pomo?ni le?ajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.
U hotelima koji uslugu ishrane pru?aju po principu ?vedskog stola, postoji mogu?nost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto ?vedskog stola, ?to se ne smatra, promenom aran?mana. Za razliku od na?e, u ponudi turske kuhinje ima vi?e testenina, povr?a, vo?a, mleka i mle?nih proizvoda, a manje mesa i mesnih prera?evina! Koli?ina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
U sobe se ulazi prvog dana boravka izme?u 12.00h i 15 h i napu?taju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
Vreme rada klima ure?aja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
Usluga AI (sve uklju?eno) podrazumeva neograni?eno konzumiranje jela i doma?ih pi?a iz ponude hotela kao i odre?ene hotelske usluge
Usluga no?enje sa doru?kom podrazumeva uslugu ?vedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje prete?no povr?e)
Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa ?vedskog stola (u ishrani preovla?uje mediteranski tip ishrane ?to podrazumeva manje koli?ine mesnih proizvoda a ve?i izbor salata i testa)

Aran?man je ra?en na bazi minimum 50 putnika, u suprotnom krajnji rok za obave?tavanje o otkazu aran?mana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. U slu?aju promena na monetarnom tr?i?tu, kao i promene u cenama prevoznika agencija zadr?ava pravo da koriguje cenu aran?mana i uslugaJednom upla?eni dinarski iznos ne podle?e promeni usled promene kursa
Uz ovaj program va?e Op?ti uslovi putovanja Prestige travel Novi Sad
Licenca OTP br. 398/2020 od 13.02.2020.
Cenovnik br. 3 od 20.12.2019