Odštampajte ovu stranicu

TUSAN BEACH RESORT 5

Informacije Aranzmana

  • Prevoz: Sopstveni prevoz
  • Kategorija hotela: 5 *****
  • Usluga: all
  • Opis hotela: Položaj: Hotel se nalazi u mestu Kuštur oko 5 km od centra Kušadasija, na samoj plaži ,,Tusan beach''. Sadržaj hotela: U okviru hotela se nalaze restorani, barovi, otvoreni bazeni sa odeljkom za decu, prodavnice, dečiji akva-park, igralište, sportski tereni. Opis smeštaja: Svaka soba poseduju kupatilo, klima uređaj, mini-bar, sef, bežični internet, SAT TV uređaj, setbalkon. Usluga: All inclusive plus (doručak, ručak i večera je “švedski sto” - samoposluženje, izbor obroka).

10 noći

 kusadas2020 tusan beach

KUSADASI CENOVNIK SOPSTVENI PREVOZ PDF

CENA ARAN?MANA OBUHVATA:?

Sme?taj u hotelu po izboru iz tabele?

Boravak od 11 dana (10 no?i) sa uslugom hotela ili apartmana po izboru iz tabele

CENA ARAN?MANA NE OBUHVATA
Prevoz autobusom turisti?ke klase?Tro?kove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja sa osiguranom sumom do 30.000 Eur?Individualne tro?kove?Ekstra hotelske tro?kove?Tro?kove fakultativnih izleta

NA?IN PLA?ANJA:?prilikom rezervacije 40 % ( ili za rezervacije ranog bukinga po uslovima hotela) a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku usluga ) najkasnije 10 dana pre po?etka letovanja, u agenciji u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.?administrativna zabrana do 15.11.2020. uz uvecanje 2 % mesecno

NAPOMENA:?Putnici mogu da se odlu?e za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aran?mana?Pomo?ni le?ajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.?U hotelima koji uslugu ishrane pru?aju po principu ?vedskog stola, postoji mogu?nost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto ?vedskog stola, ?to se ne smatra, promenom aran?mana. Za razliku od na?e, u ponudi turske kuhinje ima vi?e testenina, povr?a, vo?a, mleka i mle?nih proizvoda, a manje mesa i mesnih prera?evina! Koli?ina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!?U sobe se ulazi prvog dana boravka izme?u 12.00h i 15 h i napu?taju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!?Vreme rada klima ure?aja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja?Usluga AI (sve uklju?eno) podrazumeva neograni?eno konzumiranje jela i doma?ih pi?a iz ponude hotela kao i odre?ene hotelske usluge?Usluga no?enje sa doru?kom podrazumeva uslugu ?vedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje prete?no povr?e)?Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa ?vedskog stola (u ishrani preovla?uje mediteranski tip ishrane ?to podrazumeva manje koli?ine mesnih proizvoda a ve?i izbor salata i testa)

kušadasi 10 noći paket aranžman

 

KUSADASI CENOVNIK PAKET ARAN?MAN PDF

 

CENA ARAN?MANA OBUHVATA:
? Sme?taj u hotelu po izboru iz tabele
? Boravak od 11 dana (10 no?i) sa uslugom hotela ili apartmana po izboru iz tabele
? Prevoz autobusom turisti?ke klase (audio, video oprema, A/C), uklju?uju?i i vo?nju trajektom preko Dardanela u oba smera
? Usluge transfera vodi?a i servis predstavnika agencije - inopartnera na destinaciji
? Organizacione i druge tro?kove agencije

CENA ARAN?MANA NE OBUHVATA:
? Tro?kove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja sa osiguranom sumom do 30.000 Eur
? Doplatu za prevoz iz Novog Sada ? 10 Eur
? Individualne tro?kove
? Ekstra hotelske tro?kove
? Tro?kove fakultativnih izleta
PREVOZ:
? Polazak autobusa je DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele
? Raspored sedenja u autobusu zavisi odvremena prijave za aran?man
? MOGU?NOST REZERVACIJE ODRE?ENOG SEDI?TA UZ UPLATU 20 ? u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate!
? Polazak iz Novog Sada- mesto polaska bi?e poznato najkasnije do 1.05.2020.
? Polazak iz Beograda ? mesto polaska bice poznato najkasnije do 01.05.2020
? Povratak iz Ku?adasija je poslednjeg dana iz tabele u popodnevnim ?asovima. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobra?aja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O ta?nom vremenu povratka, putnici ?e biti obave?teni u prepodnevnim satima na dan povratka.
? Za putnike koji koriste SOPSTVENI PREVOZ postoji poseban cenovnik KUSADASI SOPSTVENI PREVOZ
? Za putnike koji spajaju DVE SMENE cena aran?mana se umanjuje za 50 Eur po osobi
NA?IN PLA?ANJA:
? prilikom rezervacije 40 % ( ili za rezervacije ranog bukinga po uslovima hotela) a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku usluga ) najkasnije 10 dana pre po?etka letovanja, u agenciji u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.
? administrativna zabrana do 15.11.2020. uz uve?anje 2 % mesecno
POPUSTI I DOPLATE :
? Dete od 0 ?6,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe ima besplatan sme?taj u zajedni?kom le?aju, a pla?a 60 Eur i ima mesto u autobusu
? Dete od navr?enih 7 do navr?enih 12,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25% na cenu aran?mana i ima mesto u autobusu, sme?taj u pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
? Drugo dete do navr?enih 12 ,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25 % na cenu aran?mana, i ima mesto u autobusu, sme?taj u zajedni?kom pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
? Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni le?aj ne ostvaruje pravo na popust,?to se odnosi i na apartmanski sme?taj
? Doplata za 1/1 sobu 40 % na ugovorenu cenu aran?mana.U apartmanima nije mogu?e izvr?iti doplatu.
NAPOMENA:
? Putnici mogu da se odlu?e za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aran?mana
? Pomo?ni le?ajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.
? U hotelima koji uslugu ishrane pru?aju po principu ?vedskog stola, postoji mogu?nost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto ?vedskog stola, ?to se ne smatra, promenom aran?mana. Za razliku od na?e, u ponudi turske kuhinje ima vi?e testenina, povr?a, vo?a, mleka i mle?nih proizvoda, a manje mesa i mesnih prera?evina! Koli?ina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
? U sobe se ulazi prvog dana boravka izme?u 12.00h i 15 h i napu?taju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
? Vreme rada klima ure?aja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
? Usluga AI (sve uklju?eno) podrazumeva neograni?eno konzumiranje jela i doma?ih pi?a iz ponude hotela kao i odre?ene hotelske usluge
? Usluga no?enje sa doru?kom podrazumeva uslugu ?vedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje prete?no povr?e)
? Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa ?vedskog stola (u ishrani preovla?uje mediteranski tip ishrane ?to podrazumeva manje koli?ine mesnih proizvoda a ve?i izbor salata i testa)

Aran?man je ra?en na bazi minimum 50 putnika, u suprotnom krajnji rok za obave?tavanje o otkazu aran?mana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. U slu?aju promena na monetarnom tr?i?tu, kao i promene u cenama prevoznika agencija zadr?ava pravo da koriguje cenu aran?mana i usluga
Jednom upla?eni dinarski iznos ne podle?e promeni usled promene kursa
Cenovnik br. 3 od 01.02.2020. i Va?i do 29.02.2020.

Organizator putovanja Prestige Travel
?elezni?ka 42,Novi Sad. Licenca broj OTP 398/2020
Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br. 2700320
?DUNAV OSIGURANJE? a.d.o. Novi Sad.

Paket aranžman ( Smeštaj + Avio prevoz )

 

U pripremi