PRESTIGE TRAVEL LETO 2021

TRAVEL AGENCY

Informacije Aranzmana

  • Prevoz: Bus
  • Kategorija hotela: 2 **
  • Usluga: bb
  • Opis hotela: HOTEL OLCAY ** Hotel Olcay ** je manji porodični hotel sa prostranim sobama i prijatnom atmosferom,kompletno renoviran. Nalazi se naspram hotela Kalif.Svaka soba ima klima uređaj, SAT TV, TWC i terasu.Udaljen je 100 m od plaže.Usluga doručak na bazi švedskog stola.

CENOVNIK SARIMSAKLI ARAN?MANI PDF

BB-no?enje sa doru?kom PP-polu pansion ALL-sve uklju?eno

PROGRAM PUTOVANJA :
1 dan - Sastanak putnika na parkingu preko puta Buvlje pijace,blok 42,ugao ulica Jurija Gagarina i Antifa?isti?ke borbe u Beogradu,minimum pola sata pre predvi?enog vremena za polazak.Polazak autobusa u navedeno vreme.Dnevna i no?na vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.
2-11 dan -Sarimsakli,sme?taj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge.No?enje.
12 dan - Sarimsakli,napu?tanje hotela.Polazak za Srbiju.No?na i dnevna vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.13 dan ? dolazak u Beograd na mesto polaska u poslepodnevnim ili ve?ernjim ?asovima ( u zavisnosti od uslova na putu i grani?nim prelazima ).

CENA ARAN?MANA OBUHVATA:
Sme?taj u hotelu ili apartmanu po izboru iz tabele
Boravak od 11 dana (10 no?i) sa uslugom hotela ili apartmana po izboru iz tabele
Usluge transfera vodi?a i servis predstavnika agencije - inopartnera na destinaciji
Organizacione i druge tro?kove agencije

CENA ARAN?MANA NE OBUHVATA:
Tro?kove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja sa pokricem do 30 000 eur
Prevoz autobusom turisti?ke klase (audio, video oprema, A/C), uklju?uju?i i vo?nju trajektom preko Dardanela u oba smera
Individualne tro?kove
Ekstra hotelske tro?kove
Tro?kove fakultativnih izleta

PREVOZ:
Polazak autobusa je DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele
Cena prevoza iz Beograda ? 80 eur, Ni? ? 70 eur, Novi Sad ? 90 eur
Cena prevoza za decu do 12god. Iz Bg- 60 eur, iz Ni?a ? 50 eur, Novi Sad- 70eur
Raspored sedenja u autobusu zavisi od vremena prijave za aran?man
MOGU?NOST REZERVACIJE ODRE?ENOG SEDI?TA UZ UPLATU 20 ? u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Bamke UNICREDIT na dan uplate!
Polazak iz Novog Sada - sa parkinga kod restorana ?Zlatna medalja u 04:30 h
Polazak iz Beograda ? Turisti?ki terminal , autoput Beograd- Ni? br. 4( Lastin parking u Autocentru )
Povratak iz Sarimsaklija je poslednjeg dana iz tabele u popodnevnim ?asovima. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobra?aja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O ta?nom vremenu povratka, putnici ?e biti obave?teni u prepodnevnim satima na dan povratka.

NA?IN PLA?ANJA:
prilikom rezervacije 40 %, a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku usluga ) najkasnije 10 dana pre po?etka letovanja, u agenciji u dinarima po prodajnom kursu na dan uplate za efektivu Uni Credit banke
?ekovima gra?ana do 15.11.2020. uz uvecanje 2% na mesecnom nivou
administrativna zabrana do 15.11.2020. uz uvecanje 2% na mesecnom nivou
kreditom kod poslovnih banaka (prilikom prijave upla?uje se depozit od 20% ukupne vrednosti aran?mana koji se vra?a po odobravanju kredita)

POPUSTI I DOPLATE :
Hotel HALIC PARK 5* - www.halicpark.com : Deca 0-2.99 besplatno, dete 3-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%, doplata za sngl -50% od cene
Hotel SEZER 3* - www.hotelsezer.com : Deca 0-5.99 besplatno, dete 6-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%, doplata za pun pansion 5 eur dnevno po osobi
Hotel BILLURCU 3* - www.billurcu.com : Deca 0-2.99 besplatno, dete 3-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%, doplata za sngl -50% od cene. U App 2adl + 2cd (2-11.99) ? placaju 3 cene, 3 adl + 1 chd (2-11.99)-placaju 3,5 cena, 3 adl + 2chd (2-11.99)- placaju 4 cene , 4 adl+1chd(2-11.99)-placaju 4,5 cena.
Hotel BUYUK BERK 3* - www.berkotel.com : Deca 0-6.99 besplatno, dete 7-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%
Hotel OLIVERA 3*- www.oliverahotel.com : Deca 0-5.99 besplatno, dete 6-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%
Hotel GRAND TEMIZEL 5* - www.temizel.com.tr : Deca 0-2.99 besplatno, dete 3-12.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 20%, doplata za sngl -50% od cene
Hotel MILANO 3* www.grandmilanohotel.com Deca 0-5.99 besplatno, dete 6-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30% Doplata za pun pansion 5 eur dnevno po osobi.
Hotel ERGIN, AMPHORA 3* www.erginotel.com.tr Deca 0-5.99 besplatno, dete 6-11.99 placa 50% od cene, 3 odrasla osoba ima popust 30%
Hotel KALIF 3* www.kalifhotel.com Deca do 5.99 besplatno, dete od 6-11.99 popust 50%. 3 Odrasla osoba ima popust 30% popusta.

NAPOMENA:
Putnici mogu da se odlu?e za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aran?mana
Pomo?ni le?ajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.
U hotelima koji uslugu ishrane pru?aju po principu ?vedskog stola, postoji mogu?nost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto ?vedskog stola, ?to se ne smatra, promenom aran?mana. Za razliku od na?e, u ponudi turske kuhinje ima vi?e testenina, povr?a, vo?a, mleka i mle?nih proizvoda, a manje mesa i mesnih prera?evina! Koli?ina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
U sobe se ulazi prvog dana boravka izme?u 12.00h i 15 h i napu?taju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
Vreme rada klima ure?aja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
Usluga AI (sve uklju?eno) podrazumeva neograni?eno konzumiranje jela i doma?ih pi?a iz ponude hotela kao i odre?ene hotelske usluge
Usluga no?enje sa doru?kom podrazumeva uslugu ?vedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje prete?no povr?e)
Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa ?vedskog stola (u ishrani preovla?uje mediteranski tip ishrane ?to podrazumeva manje koli?ine mesnih proizvoda a ve?i izbor salata i testa)

Aran?man je ra?en na bazi minimum 50 putnika, u suprotnom krajnji rok za obave?tavanje o otkazu aran?mana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
U slu?aju promena na monetarnom tr?i?tu, kao i promene u cenama prevoznika agencija zadr?ava pravo da koriguje cenu aran?mana i usluga
Jednom upla?eni dinarski iznos ne podle?e promeni usled promene kursa
Uz ovaj program va?e Op?ti uslovi putovanja Prestige travel Novi Sad
Licenca OTP br. 398/2020 od 13.02.2020.
Cenovnik br. 3 od 20.12.2019