Napomena za putnike koji putuju u republiku Tursku : " Važnost pasoša mora biti 6 meseci nakon povratka !!! "
Toggle Bar

Metropole Evropske destinacije

Švajcarska, Amsterdam, Budimpešta, Istanbul, Lisabon, Beč, Berlin, Bolonja, Pariz, Atina, Dvorci Bavarske, Madrid, Cinqueterre, Španija-fra.-ita., Rivijeracveća, Firenca, Milano, Rim, Rivijera Cveća, Venecija